Boxtelnet.nl   

skyline boxtel

 
Terug naar archief


stekels boxtel
de (Boxtelse) politiek belicht

(augustus 2013)

Balans:
Omliggende gemeenten moeten Boxtelse bouwvakkers weren

balans

In een brief aan de gemeente laat Balans weten 'warme pleitbezorger (te zijn) van het gebruik maken van lokale ondernemers bij gemeenteopdrachten'. Boxtels werk voor Boxtelse bedrijven, denken ze daarbij. Ze zien over het hoofd dat zo'n maatregel als een boemerang werkt. Benieuwd of de 'lokale ondernemers' staan te juichen als andere gemeenten dit kortzichtige beleid volgen en Boxtelaren daar niet meer welkom zijn.


Balans, de redder van Boxtel

Het bericht van gisteren over de lokale ondernemers werd - overigens zonder bronvermelding, maar toch bedankt - door boxtelbits overgenomen en leidde tot een reactie van Balans.

twitter

Daarin wordt het stichten van een kinderdagverblijf als eerste vermeld bij de resultaten die het college met daarin Balans de afgelopen jaren heeft behaald. Een volstrekt overbodige voorziening zoals iedereen nu kan zien, die de gemeente, de omwonenden en de eigenaar veel onnodig geld heeft gekost. Het is meteen het enige resultaat dat Balans weet te melden, want de uitbreiding van de A2 is natuurlijk het werk van Rijkswaterstaat. Verder vermeldt de tweet alleen megalomane plannen, waar in het geval van de Talkweg - hoeveel heeft die papierberg al gekost - vrijwel zeker niets terecht komt.

Grootste misser in de periode waarin Balans deel uitmaakte van het college is natuurlijk de vergunning voor het boren naar schaliegas. Wat ze nu ook roepen, Balans is samen met PvdA/GL, Combinatie95 en DPBL verantwoordelijk voor deze blunder. Hopelijk onthouden we dat tot maart volgend jaar. Voorlopig kunnen we niet veel meer doen dan de petitie tegen schaliegaswinning tekenen. Enfin, het is een begin.


Meer vrouwen in de politiek?

d66 boxtel
Maar wie is dan Inez?
kruispunt

Verontreiniging Breukelsestraat

De herinrichting van de Breukelsestraat wordt een half jaar uitgesteld.
Bij het kruispunt met de Baroniestraat is de bodem verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen.'Een relatief onschuldige verontreiniging', zegt de verantwoordelijke wethouder in het Brabants Centrum over de stof die slecht biologisch afbreekbaar, bijzonder giftig en vaak kankerverwekkend is. Het in stomerijen veel gebruikte tetrachlooretheen kan bovendien bij tamelijk lage concentraties al zorgen voor oogirritatie, hoofdpijn, duizeligheid en zwakte. Geen wonder dus dat dezelfde wethouder het 'onwaarschijnlijk' acht dat de verontreiniging met Blanca te maken heeft. Benieuwd of iemand in de gemeenteraad nog gaat uitzoeken wat er precies aan de hand is.

Boxtel besteelt burgers

In Boxtel betalen de burgers meer huisvuil- en rioolheffing dan het de gemeente kost om deze taken uit te voeren.
Artikel 229b van de gemeentewet is duidelijk:
1. In verordeningen op grond waarvan rechten als bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b, worden geheven, worden de tarieven zodanig vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake.

In gewoon Nederlands: de gemeente mag bij de inwoners niet méér in rekening brengen dat het ophalen en verwerken van het huisvuil en de rioolafvoer kosten. Boxtel overtreedt deze regel en laat de mensen bijna anderhalf miljoen euro te veel betalen. Het college van b&w is niet van plan om het teveel betaalde te verrekenen. Integendeel, de lasten worden volgend jaar zelfs meer dan trendmatig verhoogd.

De raad moet erop toezien, dat het college niet in de fout gaat. Dat kan dinsdag (18/10) bij de begrotingsvergadering. Benieuwd welke fracties hun verantwoordelijkheid nemen. Boxtels Belang heeft alvast een schot voor de boeg gelost, zo meldt Brabants Dagblad.
Ze hebben zelfs een brief op hun website geplaatst. De raad lijkt er zich niet veel van aan te trekken.

Update: De coalitie onder aanvoering van wethouder Van de Langenberg hield inderdaad voet bij stuk. Reden voor de oppositiepartijen Boxtels Belang, CDA, D66, SP en VVD om tegen de Begroting 2012 te stemmen.

Ook rijbewijs te duur

De prijs van een rijbewijs mag niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente ervoor moet maken. Omdat veel gemeenten aanzienlijk meer vragen heeft het kabinet een maximumtarief voorgeschreven van € 36,05. In Boxtel betalen we € 49,-. Volgend jaar wordt het in de begroting € 51,-. Dat is 40% boven de kostprijs. Toen de raad de Boxtelse begroting vaststelde was al bekend dat het kabinet een lagere prijs ging opleggen.

Kortom Griekenland aan de DommelHardleers

Vorstakkers boxtel
De Vorstakkers

Hardleers I

In de tweede helft van de vorige eeuw werd Boxtel geteisterd door vrachtverkeer dat vanaf Den Bosch en Eindhoven het industrieterrein Ladonk probeerde te bereiken. Om de woonstraten te ontlasten had de gemeente een weg gepland dwars door het natuurgebied Vorstakkers en het stroomgebied van de Blauwhoefseloop. Decennialang bleef Boxtel aan dat onhaalbare tracÚ vasthouden. De gekozen oplossing groeide uit tot een gigantisch nieuw probleem. Het vrachtverkeer bleef zijn tol eisen in de nauwe woonstraten. Eind 1989 besloot het toenmalige college tot een nieuwe koers. Er kwam een onafhankelijk onderzoek waar de weg het beste in het landschap kon worden ingepast. Vijf jaar later lag de Keulse Baan er. Daar hebben ze op het gemeentehuis van geleerd, zou je denken.

Nou, vergeet het maar. De ondernemers op Ladonk braken al snel hun belofte om al het vrachtverkeer over de Keulse Baan te sturen. De bewoners van buurtschap Kalksheuvel zitten nu met de gebakken peren. De secundaire weg naar Haaren, volstrekt ongeschikt voor zwaar vrachtverkeer, krijgt dat toch in twee richtingen te verwerken. Het college gaat er wat aan doen. Nee, niet het vrachtverkeer via de kortste route naar de A2 dirigeren, maar opnieuw een weg plannen door natuurgebied. Net als bij de Vorstakkerweg wordt gekozen voor een oplossing die tot nieuwe problemen leidt. En de bewoners weer jarenlang met de ellende laat zitten.


blauwhoefseloop boxtel
Maak eens een ommetje Blauwhoefseloop
 

Hardleers II

Zo'n 20 jaar geleden ging Boxtel in zee met een projectontwikkelaar. Als die op Moorwijk een hotel bouwde mocht hij als beloning daarna een aantal appartementen in het park neerzetten. Een en ander werd keurig in een overeenkomst vastgelegd. De gemeente maakte een bestemmingsplan waarin het hotel en de appartementen werden opgenomen. Toen dat klaar was eiste de projectontwikkelaar een bouwvergunning voor de appartementen en liet het hotel vallen. De gemeente dacht sterk te staan, er lag immers een overeenkomst: geen hotel geen appartementen.

Het liep anders zoals iedereen nu kan zien. De rechter bepaalde dat het bestemmingsplan voorrang had op de overeenkomst en dat de bouwvergunning niet geweigerd mocht worden. Dát is de gemeente natuurlijk nog niet vergeten, denk je dan.

Opnieuw mis. Deze maand gaat de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststellen met de mogelijkheid om middden in het buitengebied een aantal forse burgerwoningen te bouwen. Met de projectontwikkelaar die de grond in eigendom heeft is een contract gesloten. Daarin staat dat hij de 'langgevelboerderijen' pas mag bouwen als hij het gebied eerst volledig heeft benut voor natuurontwikkeling. De gemeente is de uitspraak van de rechter over Moorwijk alweer helemaal vergeten.

UPDATE naar aanleiding van commissievergadering
Natuurlijk mag de gemeente vooraf in een overeenkomst regelen hoe een projectontwikkelaar de verschuldigde kosten voor een bestemmingsplan betaalt. Een bestemmingsplan mag echter niet 'te koop' zijn. En wat staat in dit bestemmingsplan? In ruil voor toevoeging van natuur- en landschapswaarden mogen vijf woningen gerealiseerd worden. (art. 2.2 van het bestemmingsplan).

Grootste bezwaar tegen de planen is natuurlijk de verrommeling van het open landschap en de schade voor de Kampina.

roond boxtel

Raar maar waar
in Boxtel gebeurt het...

hipa staarten

Dit is Staarten 21, de leegstaande hal op het industrieterrein waar Hipa Sports naar toe wil. De gemeente weigert medewerking. Een ondernemer die iets soortgelijks wil - een bouwmarkt op het industrieterrein waar ook ontheffing voor nodig is - vindt de gemeente wel aan zijn zijde. Maar hij is lid van de gemeenteraad, en nog wel van de partij van verantwoordelijk wethouder Van der Zanden. Zou dat het verschil maken, zo vragen de sporters.zich af.
Op de site van Brabants Dagblad regent het reacties.


Nieuw logo gemeente Boxtel

oud logo boxtel
De gemeente Boxtel heeft het logo dat Toon Michiels begin jaren 90 ontwierp
vervangen door een aanzienlijk minder verfijnd - hoekig en boers - exemplaar.
De gemeente vindt dat waarschijnlijk beter passen bij het imago van Boxtel.
Dat het een paar ton kost is in deze tijden van bezuiniging geen enkel probleem.
nieuw logo boxtel
Duidelijk een crisiseend

Rechts sloopt, links bouwt
het is maar waar je van houdt

Neem nou kernenergie, Oliedom

Boxtel in Balans

Balans, de partij die er bij de afgelopen raadsverkiezingen het best in slaagde om de ontevreden kiezers in Boxtel te behagen, heeft ook een lied: Speerpunten op rijm. Hopelijk zijn de bestuurlijke kwaliteiten van een iets hoger niveau dan de literaire. Wat overigens te betwijfelen valt. Oud-cda'er Wim van der Zanden ziet er namelijk geen enkel probleem in om te gaan samenwerken met partijen die vrijwel alles 100% anders willen dan hij zijn kiezers beloofd heeft. Benieuwd hoe hij hun dat gaat uitleggen.

balans
Balans twittert nu ook. Wat ze te melden hebben?
twitter.com//balansinboxtel

Update: Balans heeft inmiddels een tweede twitteraccount geopend - zonder Bla la - maar ook zonder enige inhoud.


Uit de politiek

afscheid PvdA
De PvdA in Boxtel heeft zondag (19 september) afscheid genomen
van twee leden die na de laatste verkiezingen niet in de raad terugkeerden.
Jos van Ooijen (links) en Sjef Dankers kregen onder meer een historische voettocht door Boxtel aangeboden,
verzorgd door Ruud van Nooijen.

Terug naar archief