Boxtelnet .nl

 

voorpagina | archief


Gemeenteraadsverkiezing 2014

verkiezing
Beeld van de campagne toen de PvdA nog de PvdA was

Meer vrouwen dan mannen in raad Boxtel

De nieuwe Boxtelse gemeenteraad telt 12 vrouwen en 11 mannen.
Hun namen:

De vrouwen
Kathalijne Klein (Combinatie'95)
Ineke van Giersbergen (Combinatie'95)
Mariëlle van Alphen-Habraken (Balans)
Erica Vos-vd Langenberg (Balans)
Marije van Kuijk (SP)
Hélène van As-Jaspers (CDA)
Vera Brouns-Wagenaars (CDA)
Kübrê Atalay (CDA)
Maria van den Hoven (InBox)
Tossy de Man (PvdA)
Anja van den Einden (GroenLinks)
Dymph van de Vries-Pennings (VVD)

  De mannen
Peter van de Wiel (Combinatie'95)
Peter Manniën (Combinatie'95)
Karel Voets (Combinatie'95)
Wim van der Zanden (Balans)
Willy van Zuijlen (Balans)
Eric van den Broek (SP)
Dave van de Ven (SP)
Rinze van der Veen (SP)
Jan de Koning (InBox)
Jos Hegeman (D'66)
Bart Louwers (D'66)

Dit betekent, dat de vrouwen - los van hun partijen - kunnen besluiten om een college te vormen
en de macht in Boxtel over te nemen.


Zetelverdeling gewijzigd

Enkele fouten bij het tellen van de stemmen zijn rechtgezet.
Dit heeft tot gevolg, dat Combinatie'95 met vijf zetels in de raad komt en InBox met twee.

Met deze uitslag is een college mogelijk van drie wethouders, van Combinatie'95, SP en CDA.
Dat heeft dan wel de kleinst mogelijke meerderheid in de raad.
Vandaag (24/3) heeft InBox om een nieuwe hertelling gevraagd in de hoop de verloren zetel te heroveren.
Het verzoek is in de loop van de middag weer ingetrokken, zodat bovenstaande uitslag nu definitief is.

Zo stemde Boxtel

Grootste winnaar
Combinatie'95237818,9%5 zetelsSP +6,44%
Balans 202416,1%4 zetelsD66 +2,71%
SP 194215,4%4 zetelsCombinatie'95 +2,11%
CDA 152012,1%3 zetelsCDA +1,77%
InBox 142611,3%2 zetelsVVD -/-0,06%
PvdA/GL 1261 10,0 %2 zetelsBalans -/-3,62%
D66 1246 9,9%2 zetelsPvdA/GL -/-3,88%
VVD  808 6,4%1 zetel  InBox -/-5,60%
Totaal 12605 23 zetels grootste verliezer


 De verkiezing is voorbij, de vorming van een nieuw college kan beginnen

UPDATE
De voorlopige uitslag die de gemeente woensdag bekend maakte bevatte fouten. Vrijdagmorgen ging na hertelling van de stemmen een zetel van InBox naar Combinatie'95. Daarom een aangepaste poll. Ook zonder InBox heeft bovenstaand college nu een meerderheid in de raad. Die is wel miniem, slechts één zetel. Komt er toch een college met vier wethouders, dan ligt het voor de hand dat D66 toetreedt. Beide hebben twee zetels, maar D66 won 2.7%, terwijl InBox 5.6% van de kiezers uit 2010 kwijtraakte.

Wat denkt u ervan?

Afvalstoffenheffing Boxtel te hoog

In Boxtel betalen de burgers voor het ophalen van het huisvuil meer dan het de gemeente kost. Dat is in strijd met de wet. De heffing mag de gemaakte kosten niet te boven gaan. (Art 229b Gemeentewet). Zie ook dit bericht dat eind 2011 al op Boxtelnet stond.

De raad wordt geacht de gemeentefinanciën te controleren. Maar zelfs op dit toch simpele punt weten ze geen orde op zaken te stellen. Geen wonder dat Boxtel er de afgelopen jaren financieel flink op achteruit is gegaan.


Bezuinigingstip

Het afgelopen half jaar is gebleken, dat Boxtel met drie wethouders beter bestuurd kan worden dan met vier. Hier ligt een kans om in de volgende raadsperiode een half miljoen te besparen. Welke partijen gaan voor drie wethouders? Misschien een goede vraag voor het lijsttrekkersdebat vrijdagavond in de raadzaal.
Update: inmiddels hebben enkele lijsttrekkers hierop antwoord gegeven in het verkiezingsdebat op omroep Dommelland.
Dit schreef Boxtelnet een jaar geleden, in maart 2013
Op 19 maart 2014 kiest Boxtel een nieuwe gemeenteraad.
Reken er maar op dat je de komende tijd wordt overvallen door partijen die roepen dat ze het o zo belangrijk vinden wat jij ervan denkt.

Laten we eens kijken hoe belangrijk ze dat de afgelopen jaren vonden. Hun websites zijn daarvoor een goede maatstaf, immers op internet laten de partijen ons weten wat ze doen, waarom ze dat doen en kunnen ze ons uitnodigen om onze mening te geven.

De 23 'zetels' in de Boxtelse raad zijn verdeeld over 9 partijen.
Balans is de grootste en heeft 5 raadsleden. Combinatie95, de Liempdse partij, telt er 4. Samen met PvdA/GroenLinks en de Democratische partij Boxtel-Liempde (beide 3 zetels) leveren zij de 4 wethouders. Het CDA, de SP, en D66 (met elk 2 zetels) vormen samen met Boxtels Belang en de VVD (elk 1 zetel) de oppositie.

Boxtels Belang en DPBL hebben inmiddels besloten om te gaan fuseren onder de wat mysterieuze naam INbox

Websites

 • Balans (een afsplitsing van het CDA).
 Belangrijkste aandachtspunt van Balans is een schaatsbaan in Boxtel. Een brief over het KV-station in Lennisheuvel is de laatste bijdrage.

• Combinatie95 (de Liempdse partij).
Zij gebruiken de website vooral om afstand te nemen van besluiten die hun wethouder in het college steunt. Voorbeelden zijn de schaliegaswinning en het KV-station bij Lennisheuvel

• PvdA/GL (sinds 1994 combinatie van de landelijke partijen PvdA en Groen Links)
Deze groep heeft het vooral over landelijke onderwerpen en zichzelf.

• Democratische Partij Boxtel/Liempde (plaatselijke partij, voortzetting van De Werknemerslijst van Piet Hendriks)
Site bevat geen actuele informatie over het raadswerk.

• CDA
Meest actuele gemeentelijk nieuws op de website is van 9 november 2012. Onder de kop 'Rapport adviesorganen blijft geheim?' wordt gemeld waar het betreffende rapport op internet te vinden is.

• SP
Bij de SP is goed te volgen wat ze doen. Om de paar dagen is er een bericht over hun doen en laten in het belang van de Boxtelse burger.

• D66
Gemiddeld twee keer per maand verschijnt op de site van D66 een bericht over de gang van zaken in Boxtel.
Laatste bericht: 'Wat is er mis met de onderwijscarousel'. Nou, dat je carrousel met twee rr's schrijft bijvoorbeeld.

• Boxtels Belang (Afsplitsing van de VVD, had onder Fons van Elderen enig succes)
Deze partij beperkt zich de laatste jaren tot het publiceren van de algemene beschouwing en de daarbij ingediende moties

• VVD
Geen woord over gemeentepolitiek bij de VVD.

(Stand van zaken begin maart 2013)

 Links naar de websites: Balans | Combinatie '95 | PvdA/GL | DPBL | CDA | SP | D66 | Boxtels Belang | VVD |

UPDATE februari 2014
DPBL en Boxtels Belang zijn gefuseerd en gaan verder onder de naam Inbox.
De site van D66 heeft een nieuw adres gekregen.

Maar heeft stemmen voor de gemeenteraad eigenlijk nog wel zin?

gemeenteraad       Dit boek maakt een heleboel duidelijk


Terug naar de voorpagina