Boxtelnet .nl

 

Terug naar archief

Nieuwe bestemming voor De Kleine Aarde

Jarenlang genoot Boxtel tot ver buiten onze landsgrenzen bekendheid omdat op De Kleine Aarde gewerkt werd aan het behoud van onze planeet. Bijna 40 jaar speelde onze gemeente daardoor een hoofdrol in het ontwikkelen van een duurzame leefstijl, met woorden maar vooral ook met daden. Het zette Boxtel op de kaart, zogezegd. Door het pionierswerk van Sietz Leeflang en zijn opvolgers werd het vanzelfsprekend om zuinig om te gaan met hetgeen moeder aarde ons te bieden heeft. De stichting had zijn werk gedaan en eind 2010 viel het doek.

Hoe nu verder, was de vraag waarvoor de gemeente zich gesteld zag. Een doorstart - DKA 2.0 - kwam niet van de grond. Er moest een nieuwe manier gevonden worden om het begrip duurzaamheid op de Van Coothhoeve gestalte te geven.

Een maand geleden was er nieuws: 'Tom Bade, directeur van het Kenniscentrum Triple E, wil met zijn concept op het terrein van De Kleine Aarde aan de slag. Bade heeft ruime ervaring met het omvormen van een failliete boedel naar een winstgevende, duurzame onderneming', aldus Brabants Dagblad op 22 januari. Een buitenkans zou je denken, kijk maar wat hij al voor elkaar heeft gekregen. 'Boxtel' en 'duurzaamheid' blijven met elkaar verbonden.

Dat had je gedacht. Afgelopen dinsdag (11/2) vergaderde de raadscommissie over het plan. Omdat de gemeente al afspraken heeft gemaakt over de bouw van een school op het terrein sloeg de Boxtelse onderwijsorganisatie aan het lobbyen. Met succes, in het zicht van de verkiezingen luisterden de partijen maar al te graag naar de in het geweer gebrachte ouders. Het bontst maakte het de plaatselijke Poetin van Balans. Hij schoffeerde de directeur van Triple E dusdanig, dat die opstapte. Bovendien is hij van mening dat pannenkoeken belangrijker zijn dan duurzaamheid. Een beetje liegen helpt je in de politiek ook vooruit. Hij deed het voorkomen alsof het plan grote financiële offers van de gemeente vraagt, terwijl Triple E juist kans ziet om zonder subsidie te werken. Het kost de gemeente dan ook geen cent, alleen het geld dat de gemeente toch kwijt zou zjn aan onderhoud gaat naar de stichting, die in ruil daarvoor het onderhoud op zich neemt. Zie de samenwerkingsovereenkomst.

En nu maar hopen dat de gemeenteraad tot bezinning komt voor de vergadering van 25 februari. En de exploitant nog zin heeft in Boxtel na de onbeschofte behandeling die hem dinsdag ten deel is gevallen.

--------
Nog eens terugkijken naar de tijd van De Kleine Aarde? Zie Andere tijden

-----------
Reacties


Raad eens met nieuwe bestemming Van Coothhoeve

Triple E

Onder grote publieke belangstelling heeft een ruime meerderheid van de Boxtelse raad dinsdagavond (25/2) toch ingestemd met het verhuren van de Van Coothhoeve aan Triple E. 'Duurzaamheidsgoeroe' Tom Bade wil er een centrum van maken waar mensen stil staan bij een duurzaam en economisch verantwoord gebruik van onze aarde. Een moderne voortzetting van hetgeen De Kleine Aarde 40 jaar lang vanuit Boxtel uitdroeg. Alleen Balans, CDA en VVD stemden uiteindelijk tegen.


Mag de Van Coothhoeve in Boxtel verkocht worden

van coothhoeve boxtel

De afgelopen jaren zijn de reserves van de gemeente in rap tempo geslonken. Volgend slachtoffer wordt de Van Coothoeve, aan de gemeente nagelaten om de huuropbrengst te besteden aan bepaalde vormen van onderwijs voor Boxtelse kinderen. Volgens een bericht in het Brabants Dagblad vindt de gemeente dat niets verkoop van de hoeve en besteding van het geld voor andere doeleinden in de weg staat.

In het testament van mr. Van Cooth staat echter (pag. 43):

legaat van cooth boxtel

Samenvattend: niet verkopen, en doet de gemeente dat toch dan het geld in de staatsschuld beleggen
en de rente besteden aan de genoemde onderwijsdoeleinden.
Weet de gemeenteraad eigenlijk wel hoe het college de opbrengst van het legaat besteedt en of het nog intact is?

Zie ook Doek valt voor de Kleine AardeTerug naar archief