Boxtel in beeld

Volg #boxtelnet op Boxtelnet op Twitter
Boxtelnet.nl skyline boxtel


voorpagina | archief | contact

Exploitant van De Kleine Aarde in zwaar weer

De Kleine Aarde

Alarmerende berichten over de huurder van de Kleine Aarde. Hij zit financieel in zwaar weer en heeft huurachterstand. Een van zijn bv's - niet Triple E - is inmiddels failliet verklaard. Koren op de molen van degenen die liever een andere invulling van De Kleine Aarde hadden gezien. Zie de commentaren op Mooi Boxtel.

Tijd om een paar dingen recht te zetten. De Kleine Aarde maakt deel uit van het legaat Van Cooth. Dat is bedoeld om jongeren in Boxtel die dat zelf niet kunnen betalen aan een diploma te helpen. Het staat los van de gemeentebegroting. Het kost 'de Boxtelse burger' dus geen cent als de Van Coothhoeve niet verhuurd is - of de huurpenningen nog niet betaald zijn. De opbrengst voor het legaat is natuurlijk kleiner als de huur niet betaald wordt, maar dat is ook het geval bij niet verhuren. Verder is het legaat mede bedoeld om het geërfde bezit goed te onderhouden. Het onderhoud was bij de Van Coothhoeve sinds het vertrek van DKA achterwege gebleven. Dat achterstallig onderhoud heeft de huurder nu gedaan en daarvoor is hij betaald. Ook hier geen geldverspilling of oneigenlijk gebruik.

Boxtel profileert zich graag als duurzame gemeente. Meer in woorden dan in daden, zoals vanmorgen (15/10) in het Brabants Dagblad te lezen valt. Op de Van Coothhoeve wordt hard gewerkt om Boxtel weer de uitstraling te geven die twintig jaar lang van De Kleine Aarde uitging. Een bezoekje maakt dat snel duidelijk.

prachtig hoekje

Bij zo'n bezoek valt op wat een prachtig hoekje Boxtel we daar hebben, maar ook dat er een paar dingen verdwenen zijn. De prachtige kinderspeelplaats, de vlonder in de waterpartij. En de windmolens. Gemeentewerken blijkt op een dag langs gekomen te zijn en is aan het slopen geslagen. Na het klaren van dit karwei vertrokken ze met medeneming van het gereedschap van De Kleine Aarde. Waar was dat nou voor nodig, vraagt de bezoeker zich af.

Wie twijfelt aan de duurzame kwaliteiten van Tom Bade, de man die probeert weer iets van de Kleine Aarde te maken: Trouw zette hem afgelopen week op plaats 34 in de Duurzame top 100 van 2014 .


Terug naar archief